مسجد جامع ارومیه

توضیحات

مسجد جامع ارومیه - بخش مربوط به دوران سلجوقی (احتمالا)

جزئیات

  • 284
  • 1
  • 0
  • 0

پیغام ها

به اشتراک گذاری URMIAGRAM

تخته رنگ


مشخصات دوربین

تگ ها

تصادفی از URMIAGRAM

میدان انقلاب ارومیه ارومیه از آسمان شهر زیبای ارومیه مسجد جامع ارومیه پارک زیبای ائللرباغی ارومیه طبیعت زیبای جاده تفرجگاه بند  ارومیه یادمان شهدای گمنام ارومیه - پارک جنگلی