ارومیه از آسمان

توضیحات

عکس: مرتضی خوشبخت

جزئیات

  • 247
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

به اشتراک گذاری URMIAGRAM

تخته رنگ


تصادفی از URMIAGRAM

شهر زیبای ارومیه مسجد جامع ارومیه ارومیه از آسمان میدان انقلاب ارومیه یادمان شهدای گمنام ارومیه - پارک جنگلی پارک زیبای ائللرباغی ارومیه طبیعت زیبای جاده تفرجگاه بند  ارومیه