شهر زیبای ارومیه

توضیحات

عکس : مرتضی خوشبخت

جزئیات

  • 288
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

به اشتراک گذاری URMIAGRAM

تخته رنگ


تصادفی از URMIAGRAM

شهر زیبای ارومیه مسجد جامع ارومیه طبیعت زیبای جاده تفرجگاه بند  ارومیه ارومیه از آسمان پارک زیبای ائللرباغی ارومیه یادمان شهدای گمنام ارومیه - پارک جنگلی میدان انقلاب ارومیه